Friday, September 4, 2009

Petikan Hari Ini

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf "

-Al Baqarah : 233-

No comments: